Středověké Slané bylo protkáno podzemními chodbami – lochy

Zkoumaná plocha je svou polohou jedinečná, protože se nachází přímo za původními městskými hradbami. V blízkosti městských hradeb lze od středověku očekávat například řemeslnou hrnčířskou či železářskou výrobu. Další vývoj organismu města dokládají pozůstatky městské kanalizace a studny v dosud podrobněji nezkoumaných částech plochy. Pod kulturním souvrstvím lze v celé ploše očekávat výskyt podzemních chodeb (tzv. lochů) a sklepů, které podle zjištěných architektonických článků mohou spadat do středověku. Jejich identifikace a průzkum je proto jednou z hlavních priorit záchranného archeologického výzkumu.

Celý článek na webu Scienceworld.cz >>

3793 Celkem přečteno 6 Dnes přečteno