škola hrou

Psaní

30.11.1991 MojeSkola 0

Intenzívní nástup rozvoje písařských dovedností na počátku školní docházky je naším Pyrrhovým vítězstvím. Pyrrhovým proto, že poněkud mylně spojujeme rozvoj dovedností čtenářských a písařských. Ty […]

škola hrou

Organizační formy

30.11.1991 MojeSkola 0

Členění času a učiva U nás je zavedeno dělení na 45 minutové hodiny, co hodina, to jedna úzce zaměřená oblast lidského vědění: učební předmět. Tento […]

škola hrou

Paměť

30.11.1991 MojeSkola 0

Tajemství dobré paměti je v tom, kolik asociací dokážeme vytvořit k jednomu obrazu. Princip fungování paměti je tak těsně spjat s celou problematikou myšlení, že […]

škola hrou

Myšlení

30.11.1991 MojeSkola 0

Chceš vstoupit do cizích snů? Probuď se ze svých. R. E. Kipling Při zkoumání tak základních funkcí, jakou je myšlení, dochází psychologie na společné pole […]

uceni

Typy škol

30.11.1991 MojeSkola 0

Za svůj veliký vítězný krok v oblasti školství považovali komunisté vybudování jednotné, státem direktivně řízené školy. Pokud už někdy docházelo k nějakým změnám v systému […]

Šifry a tajné abecedy

30.11.1991 MojeSkola 0

Zdá podivné, proč by učitel měl vymýšlet a používat nějaké šifry? Je to velmi praktické. Budete potřebovat sdělit jedné skupině něco, co nemá číst druhá […]

škola hrou

Násobilka a žraloci

30.11.1991 MojeSkola 0

Žraloci jsou hra pro dva hráče na procvičování násobilky. Mimo to stimuluje tvůrčí myšlení, podobně jako např. dáma. Je určena především pro žáky třetí třídy, […]

škola hrou

Cvičení a hry pro Sloh

30.11.1991 MojeSkola 0

Slohová cvičení by měla mnohem integrálněji zapadat do výuky »mluvnické« části českého jazyka a naopak český jazyk do výuky slohu. Při výuce slohu můžeme v […]

škola hrou

Myšlení a operační systém

30.11.1991 MojeSkola 0

Informace z vnějšího světa přicházejí do mozku receptory – smysly. G. Meyer uvádí přijímací kapacity vědomí pro jednotlivé informační kanály udávané v b/s – pro […]

kouč

Proč chodíme do školy

30.11.1991 MojeSkola 0

Děti se ve škole učí šťastně a rozumně žít, a to tak, že šťastně a rozumně žijí a tvoří. Výchova není „předatelná“. Výchovu a vzdělání […]

Angličtina a cizí jazyky

30.11.1991 MojeSkola 0

Možná, že někoho zarazilo v nadpisu této kapitoly zjištění, že angličtinu nepočítám mezi cizí jazyky: ona totiž cizím jazykem skutečně přestává být; v době, až […]

kouč

Učení

14.7.1991 MojeSkola 0

Když říkám chlapci, že by se neměl se světlem přibližovat k petroleji, předávám mu svou vlastní trpkou zkušenost; když mu však řeknu, že v pondělí […]

Žádný obrázek

O nás

30.11.-0001 inepibeb 0

Česká pedagogická komora Výtah ze stanov, ve kterém deklarujeme smysl naší existence a cíle, o jejichž dosažení budeme usilovat. Kompletní stanovy jsou ke stažení v […]