O nás

Česká pedagogická komora

Výtah ze stanov, ve kterém deklarujeme smysl naší existence a cíle, o jejichž dosažení budeme usilovat. Kompletní stanovy jsou ke stažení v dolní části stránky.

Čl. 2 Účel a hlavní
činnost spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním,
neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci
kvalitního vzdělání založeného na vědeckých poznatcích z
psychologie, pedagogiky a příbuzných oborů a kvalitní svobodné
vzdělávací soustavy, která toto vzdělání poskytuje. Spolek
založili, k naplňování a popularizaci tohoto cíle a k
poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání.

Spolek bude usilovat o to, aby členové
komory vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou
a způsobem stanoveným zákony a tímto statutem,

bude usilovat o rozvoj a dostupnost
celoživotního vzdělávání pedagogů a zvyšováním kvality
práce pedagogů ke zvýšení prestiže pedagogického povolání ve
společnosti,

bude usilovat o to, aby pedagogické
povolání vykonávali jen pedagogové kompetentní v produktivním
věku a aby mezi pedagogy byla rovnoměrně zastoupena obě pohlaví,

bude usilovat o propojení
formálního a neformálního vzdělávání, o součinnost mezi
poskytovateli formálního a neformálního vzdělávání, o
propojení mezi vzdělávacími a tzv. volnočasovými aktivitami i
jejich poskytovateli, o rozšíření vnímání pojmu vzdělávání
jako kontinuální celoživotní aktivity, kterou vzdělávací
instituce akcelerují a vytvářejí pro ni vhodné podmínky,

vzhledem k trendům
stárnutí pedagogických sborů, se bude zvýšenou měrou věnovat
podpoře studentů a absolventů pedagogických fakult, bude
budovat kvalitní „modelová“ pedagogická pracoviště, kde
členové spolku budou pracovat s mládeží především formou
volnočasových aktivit,

bude usilovat o takovou
podobu české vzdělávací soustavy, která bude decentralizovaná
a demokratická, bude vycházet z toho, že škola je službou
občanům a klíčová rozhodnutí týkající se vzdělání dětí
musí pocházet od rodičů, bude otevřená a pluralitní, bude
vytvářet prostor pro svobodnou koexistenci škol hlásících se k
různým pedagogickým směrům a různým filosofiím vzdělání,
bude vycházet z toho, že východiskem vzdělání jsou zájmy a
potřeby žáka, že vzdělání má za úkol rozvíjet schopnosti
žáků a studentů a pomáhat jim připravit se na další život,
vzdělání by mělo reflektovat reálnou situaci ve společnosti a
snažit se anticipovat nároky, které na absolventy škol bude klást
život v době po ukončení školy a bude žáky vychovávat k
celoživotnímu vzdělávání, bude vytvářet inspirující a
motivující prostředí pro pedagogy. Bude usilovat o to, aby mzdový
systém pracovníků ve školství zohledňoval náročnost, kvantitu
a kvalitu práce pedagoga a nebyl podmiňován dosaženým vzděláním,
věkem nebo délkou praxe. V souvislosti s tím bude vytvářet a
doporučovat evaluační kritéria, podle kterých bude možné práci
pedagoga hodnotit,

bude
se
vyjadřovat

 • k
  podmínkám a způsobům dalšího vzdělávání pedagogů,

 • ke
  vzdělávací politice vlády,

 • k
  obsazování vedoucích míst v rezortu školství,

 • k
  výběrovým řízením a rozsáhlejším zakázkám a projektům v
  oblasti vzdělávání, které budou financované z veřejných
  zdrojů,

bude
posuzovat a hájit práva a profesní zájmy svých členů.

Tento účel je naplňován činnostmi
směřujícími k rozvoji vzdělávacího systému v ČR,zejména
prostřednictvím:

 • vydávání
  a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,

 • tvorba
  a distribuce multimediálního obsahu, výroba, nahrávání,
  rozmnožování a distribucí zvukových a zvukově obrazových
  materiálů,

 • pořádání
  vzdělávacích akcí pro pedagogy, studenty, žáky i veřejnost,

 • organizování
  seminářů, elearningových kurzů, přednášek a různých
  forem rozšiřujícího vzdělání,

 • provozování
  internetových portálů,

 • účast
  na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se
  vzdělávání, připomínkování legislativních opatření, např.
  vyhlášek a zákonů,

 • zapojení
  dobrovolníků a podporou dobrovolnictví, organizování

 • vzdělávacích
  a volnočasových aktivit, včetně letních táborů a soustředění
  pro mládež,

 • přímá
  práce s dětmi a mládeží, včetně aktivit, v nichž bude přímo
  pracovat s nadanými žáky,

 • organizování
  školení, workshopů, kurzů a konferencí,

 • organizováním soutěží a
  přehlídek pro žáky a studenty,

 • realizací projektů na podporu
  nadání a nadaných žáků,

 • přímou prací s žáky, včetně
  aktivit, v nichž bude přímo pracovat s nadanými žáky

 • pořádáním kulturních akcí,
  produkcí, zábav a provozováním zařízení k tomu sloužícím

 • realizací uměleckých projektů
  a projektů na pomezí kultury a vzdělávání,

 • praktické spolupráce s jinými
  subjekty na národní i mezinárodní úrovni,

 • poradenské a konzultační
  činnosti,

 • podporou vzniku, založením a
  provozováním vzdělávacích právnických osob , ústavů a
  institucí

Při naplňování tohoto
cíle spolek může spolupracovat s obdobně zaměřenými subjekty u
nás i v zahraničí.

Spolek dále bude vystupovat a účastnit
se veřejného života občanské společnosti v souladu s právními
předpisy.

  

Certifikujte svou školu >>

Stanovy sdružení Česká pedagogická komora.pdf

Výroční zpráva za rok 2014 >>

Kontaktovat nás můžete na mail:


Naše další projekty:

 • Kroužky ZŠ                 Zábavná logika, deskoherní kroužky
  V plzeňském kraji – kroužky Zábavná logika a Deskoherní kroužky
  Odpolední kroužky pro žáky ZŠ zaměřené na zábavný  rozvoj
  kognitivních schopností
 • Most přes generaci
                                        Projekt ve kterém přes deskové hry propojujeme seniory
  a děti z dětských domovů
 • MČR v deskových hrách   – Mistrovství ČR v zábavných hrách
 • Dixeso                           Didaktická pexesa
 • Halabulu larp         Larp, rpg, hry, Zážitkové hry, stmelovací kurzy apod.
 • Filmová výchova     Projektové dny pro žáky, workshopy pro učitele
 • Albigenští                   Larp, který vás odnese do středověku. Nevíte, co je to larp? Dlouhodobější hra na hrdiny, něco mezi hrou, divadlem, terapií…
 • Václav IV.                    Materiály pro projektovou výuku s námětem středověku
 • Legie                            Materiály pro projektovou výuku s námětem 100letého výročí vzniku ČS legií a Československa
 • Škola mě baví          Poradna
 • Moje povolání          Online aplikace pro pomoca inspiraci při přeýšlení o výběru povolání
 • Moje škola                 Portál našeho sdružení, informace o nás, ale i spousta článků o vzdělávání
 • Soutěže v přírodních vědách
 • Stmelovací kurzy
 • Letní příměstské campy
 • Kouč pro vás
 • Certifikace
 • MostPresGeneraci.cz
 • Články
 • Vzdělávací film – Portál s výukovými a vzdělávacími filmy, larpy, hrami a pomůckami, také s nápady na projektovou a zajímavou výuku

Najdete nás také na Facebooku >>

Naše sdružení existuje od roku 2004, ale jeho členové se v oblasti vzdělávání a práce s dětmi pohybují už od devadesátých let.

5982 Celkem přečteno 3 Dnes přečteno

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


− 5 = 1