Filmová a mediální výchova (DVPP)


Filmová a mediální výchova

Akreditováno jako DVPP

Workshop pro učitele ZŠ / SŠ

Tento kurz je akreditovaný MŠMT  jako DVPP (Čj. MSMT- 15533/2018-3-444)

Chcete ve škole učit filmovou výchovu a průřezové téma filová a mediální výchova opravdu zábavnou formou založenou na tvorbě žáků, dovednosti natočit a sestříhat videa, dát jim myšlenku, naučit se rozumět filmovým dílům a řeči médií? Máme pro vás nabídku dvou kurzů Filmová výchova I. a II., které jsou akreditovány MŠMT v rámci DVPP.

Třídenní prezenční aktivita.

Program je proto nejen velmi aktivní, ale zábavný a svým způsobem velice odpočinkový. Worskhop je postavený tak, aby si účastníci sami vyzkoušeli aktivity, které pak budou realizovat s žáky.

Porozumění filmu a médiím je spojené se zážitkem média sami vytvářet. Jakmile člověk zkusí natočit vlastní krátké video, zpracovat vlastní „zpravodajský šot“, pochopí jeho různorodé aspekty rychleji než po mnohahodinové teoretické výuce. Náš přístup je tedy takový, že hlavní linkou výuky je vlastní tvorba žáků, učitel je provází různými fázemi vzniku mediálních děl a pomáhá jim odhalovat principy, na kterých filmová a mediální tvorba stojí a přes tuto tvorbu se dostanou k teorii.

Hlavní okruhy:

1. Práce s obsahovou stránkou médií, zpravodajství, dokumentárního i hraného filmu, sémantika i vizuální prostředky médií. 

2. Vytvoření krátkého video skeče, scénky, klipu. Naučíme se používat filmové/video  výrazové a sdělovací prostředky a tím se dostaneme i k porozumění užití těchto  prostředků v médiích a filmu. Témata: kamera, střih, scénář, zvuk, formáty, kompozice, barvy, jazykové prostředky, youtube, facebook, zkušenosti, obtíže, inspirace, další zdroje, síťování, mezipředmětové vazby, tvorba školního videa, vzdělávací projekty. 

Požadavky: Telefon s foťákem/kamerou, notebook (SW po domluvě s lektory, vč. freeware)

Co je cíl: Účastníci na konci budou umět zpracovat a publikovat krátké video,  vést žáky k vytvoření a publikaci videí, která budou mít smysl a formální  náležitosti, vytvářet vzdělávací mezipředmětové projekty s využitím médií, učit žáky porozumění prostředkům zpravodajství, médií, filmu. Budou si vědět rady s průřezovým tématem mediální výchova, předmětem filmová výchova, zapojení těchto témat do několika vzdělávacích předmětů (především ICT, VV, HV, Čj, OV, Dě).

Účastníci získají: Certifikát, brožuru, Informace, zkušenosti, odpočinou si

Pro koho je určeno: Pedagogové 2.st. ZŠ, SŠ, ŠK, SVČ

Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

Termíny:

9.-11.5.2019

Jak se přihlásit

Pokud máte zájem účastnit se kurzu, nebo ho chcete ve svém regionu uspořádat, kontaktujte nás.

 

3292 Celkem přečteno 22 Dnes přečteno