DVPP

Máme pro vás nabídku kurzů DVPP pro učitele.

Všechny kurzy jsou akreditované MŠMT jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků pod Č.j.: MSMT- 15533/2018-3-444, absolventi získají certifikát DVPP.

Všechny naše kurzy jsou především praktické, účastníci si vše vyzkoušejí.Všechny naše kurzy jsou vedené zábavnou formou, chceme, aby se účastníci nejen naučili nové metody, ale aby si při nich i aktivně odpočinuli. Pomůže jim to mimo jiné k tomu, aby tuto vlídnou a hravou atmosféru uměli přenášet do své práce s žáky. 

Všechny vícedenní kurzy v ceně zahrnují ubytování a stravu formou plné penze.

Nejbližší datum uvádí kurzy, které už jsou stanovené, zdaleka zde nejsou všechna data. 

Aktuální přehled vypsaných otevřených kurzů najdete vždy na https://mojeskola.net/dvpp/

Všechny kurzy můžeme po dohodě pořádat na základě vaší individuální poptávky i v jiné datum a ve vašich prostorách.

U každého kurzu najdete kontakt.

Pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK a SVČ mohou všechny naše kurzy financovat z šablon.

DVPP - akreditované další vzdělávání pedagogický pracovníků, financování přes šablony

DVPP - další vzdělávání učitelů, šablony, kurzyKompletní nabídka ke stažení:

Nabídka DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků

Objednat lze na kontakty uvedené v nabídce nebo přímo zde:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva


 

Zážitkové vzdělávání 1zážitkové vzdělávání

Třídenní prezenční aktivita. Účastníci si kromě krátké toerie vše vyzkouší v roli hráče/žáka.

Program je proto nejen velmi aktivní, ale zábavný a odpočinkový. Všechny hry mají rozměr vzdělávací, relaxační a podporují rozvoj osobnosti. Počítáme s tím, že účastníci namají žádné nebo minimální zkušenosti se zážitkovým vzděláváním nebo larpy. Zaměříme se na “komorní” vzdělávací hry. účastníci si jich několik vyzkouší. – každá je trochu jiná. Jinak obsahově zaměřená, s jinými herními mechanikami.

Témata seminářů: LARP, RPG, zážitkové vzdělávání – info, principy, aplikace ve vyučování, náměty, tvorba her, zkušenosti, obtíže, inspirace, zdroje, síťování, mezipředmětové vazby

Pro koho: Nejsnáz využijete hry v Dě, Ze, Čj, jazykcích, OV, VV, HV. Kreativní učitelé všech dalších předmětů tu také najdou inspiraci.

Požadavky: Nic specifického, žádné předchozí znalosti nebo zkušenosti, jen hravost.

Co je cíl: Účastníci budou na konci programu umět organizovat krátké vzdělávací hry/larpy, vědět, kde je hledat, kde hledat další informace. Budou umět krátké vlastní hry připravit, přes internet budou v kontaktu s kolegy z jiných škol pro možnost sdílení zkušeností. Lektoři budou přes skupinu absolventům dlouhodobě k dispozici ke konzultacím.

Účastníci získají: Certifikát, brožuru, informace, zkušenosti, čerstvé síly, kontakty.

Co si představit pod pojmy RPG a LARP, které zmiňujeme v Zážitkovém vzdělávání?

Jsou to hry, ve kterých hráči hrají roli nějaké herní postavy. Po dobu hry se stanou někým jiným.Larpy a RPG původně vznikly jako hra, čistá zábava – a fungují tak dodnes. Je jich mnoho druhů.Kostýmové, nekostýmové, dlouhé několik dní i krátké třeba jen 2-3 hodiny, s velmi různými náměty.Je to výborná aktivní zábava, při které se spojuje intenzívní odreagování s řešením úkolů a problémů herní postavy. Larp je ale také doslova generátor silných prožitků a emocí. A tak není divu, že si ho jako techniky všimli psychologové pracující s rozvojem osobnosti,terapeuti, ale i pedagové. A vznikají hry, které kromě zábavy a odreagování přispívají k rozvoji osobnosti, osobnostnímu růstu, rozvoji týmových dovedností, a některé mohou sloužit i přímo jako vzdělávací metoda. K jejím výhodám patří to, že přestože může být hra spojená s velmi hlubokými poznatky, je vnímaná přes emoce a žáci/hráči ji vnímají jako formu zábavy.Na takové hry se zaměříme. A protože učitelé si při našich vzdělávacích aktivitách vše vyzkouší v pozici žáků / hráčů, tak se nejen naučí něco hodně zajímavého, ale užijí si všechny zmíněné aspekty této metody. Jak jinak učit zážitkové vzdělávání než přes zážitky a spoustu praxe.

Termíny1.-3.února 19 / 19.-21. srpna 19

Pro pedagogy ZŠ, SŠ, ŠK, SVČ

Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin


 

zážitkové vzděláváníZážitkové vzdělávání 2

Třídenní prezenční aktivita.

Účastníci si kromě krátké toerie vše vyzkouší v roli hráče/žáka. Program je proto nejen velmi aktivní, ale zábavný a odpočinkový. Všechny hry mají rozměr vzdělávací, relaxační a podporují rozvoj osobnosti. Zaměříme se na rozsáhlé vícedenní vzdělávací hry. Jednu z nich účastníci sami vyzkouší v roli hráčů/žáků, Hra je velmi intenzívní, spojená s hlubokými zážitky.

Minimum teorie, maximum praxe.

Témata seminářů: LARP, RPG, zážitkové vzdělávání – informace, principy, aplikace ve vyučování, náměty, tvorba her, zkušenosti, obtíže, inspirace, další zdroje, síťování.

Pro koho: Výchovní poradci, všichni, kdo připravují rozsáhlejší projekty nebo adaptační kurzy – a to bez ohledu na vyučovaný předmět. 

Požadavky: Nic specifického, žádné předchozí zkušenosti, jen hravost.

Co je cíl: Účastníci na konci budou umět vyhledávat a organizovat vzdělávací hry/larpy, budou vědět, kde hledat další informace, budou umět krátké vlastní hry připravit, přes internet budou v kontaktu s kolegy z jiných škol pro možnost sdílení zkušeností. Lektoři budou přes skupinu absolventům dlouhodobě k dispozici ke konzultacím.

Účastníci získají: Certifikát, vybranou hru, informace, zkušenosti, čerstvé síly. 

Termíny: 14.-17.března., 21.-24.března, 15.-18. srpna 19

Pro pedagogy ZŠ, SŠ, ŠK, SVČ

Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin


 

Zážitkové vzdělávání 1-II

Jednodenní prezenční aktivita.

Jde o pokračovací kurz, při kterém se s cca ročním odstupem setkají absolventi kurzu Zážitkové vzdělávání I a II.

Tento kurz je zaměřený především na sdílení inspirací a zkušeností a tvorbu best practices, Nepovinně bude navazovat i na předcházející komunikaci přes internetovou skupinu. Nejsnáz využijí učitelé Dě, Ze, Čj, jazyky, OV, VV, HV, ale i kreativní učitelé všech dalších předmětů najdou inspiraci. Zaměřeno výhradně na praxi. Požadavky: Absolvování kurzu Zážitkové vzdělání I.Co je cíl: Sdílení zkušeností, spolupráce napříč vzdělávacími předměty a spolupráce pedagogů různých škol. Podpora vzniku tvůrčích týmů, které budou kooperovat a sdílet při přípravě her a projektů na různých školách, a během kurzu získají čas a energii zhodnotit svou předchozí zkušenost a posunout se na vyšší úroveň. Účastníci na konci budou umět snáz organizovat krátké vzdělávací hry/larpy, budou, budou mít k dispozici síť kolegů, se kterými budou umět krátké vlastní hry připravit. Lektoři budou přes skupinu absolventům dlouhodobě k dispozici ke konzultacím.Účastníci získají: Certifikát, informace, zkušenosti, odpočinou si

Termíny: Zatím není určený, po dohodě s absolventy předchozích kurzů, ideálně cca rok po absolovování kurzu Zážitkové vzdělávání 1 nebo 2

Pro pedagogy ZŠ, SŠ, ŠK, SVČ

Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin


 

filmová a mediální výchovaFilmová a mediální výchova

Třídenní prezenční aktivita.

Účastníci si kromě toerie především vše vyzkouší v roli žáka. Program je velmi aktivní, ale současně zábavný a svým způsobem velice odpočinkový. 

Hlavní okruhy

 1. Práce s obsahovou stránkou médií, zpravodajství, dokumentárního i hraného filmu, sémantika i vizuální prostředky médií. 
 2. Vytvoření krátkého video skeče, scénky, klipu. Naučíme se používat filmové/video výrazové a sdělovací prostředky a tím se dostaneme i k porozumění užití těchto prostředků v médiích a filmu. Témata: kamera, střih, scénář, zvuk, formáty, kompozice, barvy, jazykové prostředky, youtube, facebook, zkušenosti, obtíže, inspirace, další zdroje, síťování, mezipředmětové vazby, tvorba školního videa, vzdělávací projekty. kritický divák 

Požadavky: Telefon s foťákem/kamerou, notebook (SW po domluvě s lektory, vč. freeware)

Co je cíl: Umět zpracovat a publikovat krátké video, vést žáky k vytvoření a publikaci videí, která budou mít smysl a formální náležitosti, vytvářet vzdělávací mezipředmětové projekty s využitím médií, učit žáky porozumění prostředkům zpravodajství, médií, filmu. Budou si vědět rady s průřezovým tématem mediální výchova, předmětem filmová výchova, zapojení do několika předmětů (především ICT, VV, HV, Čj, OV, Dě).

Účastníci získají: Certifikát, brožuru, Informace, zkušenosti, kontakty, čerstvé síly

Termíny: 9.-11.května.19

Pro pedagogy ZŠ, SŠ, ŠK, SVČ

Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

 


prevence syndromu vyhořeníPrevence syndromu vyhoření

Kurz „Prevence syndromu vyhoření“ jsme zařadili na základě požadavků řady pedagogů, kteří prošli některým jiným z našich kurzů.

Obsah

Praktické vyzkoušení aktivit, kterými na sobě pedagog může cíleně pracovat tak, aby riziko vyhoření minimalizoval. Cena kromě vlastního semináře zahrnuje samozřejmě nadstantardní ubytování včetně relaxačních prostor a stravování formou plné penze. Co je cíl: Vyzkoušet aktivity a techniky pomáhající předcházení syndromu vyhoření, relaxačí techniky, odreagování.

Účastníci získají: Certifikát, informace, zkušenosti, čerstvou a odpočatou mysl 

Termíny: Po dohodě

Pro pedagogy ZŠ, SŠ, ŠK, SVČ

Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

 


rozvoj matematické gramotnostiMatematická gramotnost

Rozvoj matematické gramotnosti pomocí deskových her

Vzdělávací program je zaměřen na metody posílení matematické gramotnosti u žáků ZŠ pomocí deskových her. Účastníci si budou moci přímo v praxi ověřit získané vědomosti a dovednosti.

Pozornost deskovým hrám, jejich přínosu pro obohacení výuky a možnostem, jak je zařadit přímo do výuky matematiky pro různé věkové skupiny. se věnujeme víc než 10 let. 

Cena kromě vlastního semináře zahrnuje samozřejmě nadstantardní ubytování a stravování formou plné penze. Každý účastník si také odveze hru, která ho zaujme. Protože si myslíme, že základem dobré práce ve škole je zrelaxovaný pedagog, semináře vedeme tak, aby si účastníci na semináři zároveň odpočinuli od náročné pedagogické práce. Semináře realizujeme například v Prášilech na Šumavě v luxusním penzionu Karolína.

Pro učitele matematiky.

Co je cíl: Účastníci se naučí používat řadu deskových her jako zábavné a efektivní pomůcky. 

Účastníci získají: Certifikát, vybranou hru, informace, zkušenosti, odpočinou si 

Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin


rozvoj čtenářské gramotnostiČtenářská gramotnost

Rozvoj čtenářské gramotnosti pomocí deskových her 

Vzdělávací program je zaměřen na metody posílení čtenářské gramotnosti u žáků ZŠ pomocí deskových her. Účastníci si budou moci přímo v praxi ověřit získané vědomosti a dovednosti.Pozornost deskovým hrám, jejich přínosu pro obohacení výuky a možnostem, jak je zařadit přímo do výuky pro různé věkové skupiny. se věnujeme víc než 10 let. 

Cena kromě vlastního semináře zahrnuje samozřejmě nadstantardní ubytování a stravování formou plné penze. Každý účastník si také odveze hru, která ho zaujme. Protože si myslíme, že základem dobré práce ve škole je zrelaxovaný pedagog, semináře vedeme tak, aby si účastníci na semináři zároveň odpočinuli od náročné pedagogické práce. Semináře realizujeme například v Prášilech na Šumavě v luxusním penzionu Karolína.

Pedagogové jazyků ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ

Co je cíl: Představit vhodné deskové hry pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a využít tuto novou metodu v předškolním vzdělávání pro rozvoj klíčových kompetencí dětí předškolního věku.

Účastníci získají: Certifikát, vybranou hru, informace, zkušenosti, odpočinou si 

Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin


Kompletní nabídka ke stažení:

Nabídka DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků

Objednat lze na kontakty uvedené v nabídce nebo přímo zde:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

1278 Celkem přečteno 9 Dnes přečteno