Certifikace

Žadatel o certifikaci učebnic nebo učebních pomůcek a her předloží formulář s žádostí o certifikaci (ke stažení v dolní části stránky), dodá 5 exemplářů pomůcky a na základě vystavené výzvy k platbě uhradí administrační poplatek, ze kterého jsou zaplaceny náklady certifikace. Poplatek za posouzení činí 9.000,- za učební pomůcku učebnici nebo hru.

Žadatel o certifikaci vzdělávacího programu předloží formulář s žádostí o certifikaci (ke stažení v dolní části stránky), na jejím základě sjedná s hodnotiteli termín, kdy se hodnotitelé bude moci zúčastnit vzdělávacího programu, a následně na základě vystavené výzvy k platbě uhradí administrační poplatek, ze kterého jsou zaplaceny náklady certifikace. Poplatek za posouzení činí 9.000,- za vzdělávací program v rozsahu max. jednoho dne.

Česká pedagogická komora svěří hodnocení třem nezávislým hodnotitelům a na základě jejich recenze zpracuje posouzení vzdělávacího programu, učebnice nebo učebních pomůcek a her ve lhůtě do 30 dnů a výstupem hodnocení bude certifikát, který explicitně zhodnotí jejich vztah a přínos k rozvoji jednotlivých klíčových kompetencí. Současně bude kvantifikován její přínos v kategoriích zábavnost, provedení, poměr cena/výkon, použitelnost ve výuce. Lhůta k provedení certifikace počíná běžet dnem, kdy byly splněny všechny podmínky – předložena žádost (poštou nebo e-mailem), doručena učebnice, hra nebo pomůcka (osobně nebo poštou na kontaktní adresu), v případě vzdělávacího programu došlo k realizaci vzdělávacího programu hospitované hodnotitelem České pedagogické komory, uhrazen administrační poplatek.

Certifikované učebnice nebo didaktické hry mohou být na obalu označeny standardizovanou certifikační samolepkou (potiskem) s logem České pedagogické komory a nápisem Česká pedagogická komora doporučuje k rozvoji kompetencí explicitně uvedených v certifikaci včetně kvantifikovaného hodnocení uvedeného v certifikaci převedeného na 1 – 5 hvězdiček. Užití certifikační samolepky je zpoplatněné částkou 1Kč/kus hry nebo pomůcky s maloobchodní cenou do 200,- Kč, 2Kč/kus u hry nebo pomůcky s maloobchodní cenou do 500,- Kč, a 3Kč/kus u pomůcek a her s maloobchodní cenou přesahující 500,- Kč.

Certifikace se uděluje na časově neomezenou dobu.

Seznam certifikovaných vzdělávacích programů, učebnic, pomůcek a her bude uvedený na webových stránkách České pedagogické komory.

Kontaktní poštovní adresa pro zaslání učebnic, pomůcek a her k hodnocení:

Česká pedagogická komora
Tomáš Houška
Václavkova 2
16041 Praha 6

Ke stažení:

Formulář žádosti o certifikaci.rtf
Formulář žádosti o certifikaci.pdf
Formulář žádosti o certifikaci.odt

Nemáte-li Adobe Reader nebo OpenOffice.org, můžete si je legálně bezplatně stáhnout zde:


39025 Celkem přečteno 3 Dnes přečteno